Logowanie

Facebook

DSC_0062_320x213.jpg

Jest Godzina

Statystyki

stat4u

DZIAŁALNOŚĆ ZAKONU

Kamieniem węgielnym działalności Zakonu Rycerzy Kolumba jest jego wierność Kościołowi Katolickiemu i jego misji. Zakon przekazuje miliony dolarów dla działalności Kościoła na wszystkich szczeblach, a członkowie przepracowują społecznie miliony godzin w służbie Kościoła.

Włączając się w pomoc ofiarom huraganów, które nawiedziły południowe Stany Zjednoczone Rycerze Kolumba zebrali rekordową sumę pieniędzy i przepracowali więcej niż kiedykolwiek godzin w ramach działalności charytatywnej. 

Doroczny przegląd działalności braterskiej za rok 2005 wykazał, że suma pieniędzy zebrana na wszystkich szczeblach i przekazana na cele charytatywne wynosiła 139 711 619 dolarów, czyli prawie o 4 miliony dolarów więcej niż w poprzednim roku. W latach kolejnych kwota ta wzrasta. 

Kwota ta obejmuje 33 638 426 dolarów darowanych przez Radę Najwyższą, 12 685 401 dolarów darowanych przez rady stanowe i 93 387 792 dolary darowane przez: rady lokalne, Zgromadzenia Czwartego Stopnia i koła giermków.

Przegląd także wykazał, że liczba godzin przepracowana społecznie dla celów charytatywnych przez rycerzy, wzrosła do 64 039 706, prawie o milion godzin więcej niż w roku 2004. Dodatkowo członkowie przepracowali 8,5 miliona godzin w służbie braterskiej.

W tym roku też 399 264 rycerzy zostało honorowymi dawcami krwi. Rycerze wykonali także 5,4 miliona wizyt u chorych i rodzin pogrążonych w żałobie.

Duża część datków a także wiele godzin pracy było poświęcone pomocy ofiarom Katrina i Rita. Rycerze zareagowali natychmiast na potrzebę pomocy ofiarom.

Już dwa dni po huraganie Katrina, który zdewastował Nowy Orlean, przekazano 2,5 miliona dolarów na pomoc ofiarom a także podjęto akcję „dolar-za-dolar” zbierania pieniędzy wśród rycerzy (najwyższe biuro dodaje dolar za każdy dolar zebrany wśród członków).

Wielu rycerzy ze Stanów i Kanady przybyło na tereny zniszczone przez huragan, aby wziąć udział w akcji oczyszczania i przywracania porządku.

W tygodniach po huraganie, lokalne rady dostarczały posiłki i udostępniły swoje lokale ekipom ratunkowym i ofiarom huraganu.

Ochrona ludzkiego życia

Rycerze Kolumba są dumni ze swojej nieugiętej postawy w kwestii obrony życia. W zgodzie z nauczaniem Kościoła Katolickiego, Zakon występuje w obronie życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Jednym z najważniejszych celów do których dąży Zakon, jest stworzenie nowej „kultury życia”, w której każde życie ludzkie będzie przyjmowane z radością, szanowane i chronione przez prawo.

Działalność charytatywna Zakonu

Historia osiągnięć w działalności charytatywnej świadczy o zaangażowaniu Rycerzy Kolumba w życie społeczne. Rycerze działają społecznie w wielu programach i inicjatywach podjętych dla wspólnego dobra.

Zaangażowanie społeczne, w duchu wartości chrześcijańskich, jest wyróżniająca cechą Rycerzy Kolumba, którzy swoje talenty i czas poświęcają służbie Kościołowi, lokalnej wspólnocie, rodzinie, młodzieży i braciom Rycerzom.

Sukces działalności społecznej można przypisać między innymi temu, że Najwyższa Rada nie narzuca programów . Wszystkie inicjatywy są oddolne, zaproponowane przez członków i są odpowiedzią na potrzeby lokalnej wspólnoty.

W miarę rozwoju Zakonu, wzrasta jego działalność charytatywna. Zakon ustala coraz to nowe rekordy, zarówno dotyczące wysokości sum przekazywanych na cele charytatywne, jak i liczby przepracowanych społecznie godzin. W ostatnim dziesięcioleciu, Zakon zebrał i przekazał prawie miliard dolarów na różne cele charytatywne, a członkowie przepracowali społecznie prawie 400 milionów godzin.

Poparcie dla Kościoła

Od momentu założenia w 1882 roku, jednym z głównych zadań Rycerzy Kolumba było wspieranie Kościoła Katolickiego. Rycerze Kolumba służą Kościołowi w wieloraki sposób: od sponsorowania odnowy fasady Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, po pomoc w lokalnych parafiach. Co roku, Zakon zbiera i przekazuje na różne cele służące Kościołowi na szczeblu lokalnym, narodowym czy międzynarodowym, ponad 45 milionów dolarów. Co roku Rycerze i ich rodziny przepracowują społecznie w służbie Kościoła ponad 25 milionów godzin.

Poparcie dla Watykanu

Rycerze Kolumba wspierają Kościół Katolicki na wiele sposobów, między innymi finansując różne ważne projekty Watykanu.

Wspieranie powołań

Wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego stanowi jedno z najważniejszych celów Rycerzy Kolumba.

Zapraszamy do kontaktu z nami również przez chat!

Polecamy

baner KofC Swiatbaner KofC Polskabaner KofC Diecezjalna

baner Parafia MBNPbaner Parafia ChKbaner KCPRbaner CaritasSandomierskibaner JezuUfamTobiebaner MarszZyciaRodzinybaner ObronyZyciabaner Jeden z nasbaner Gosc Niedzielny   baner Niedziela baner Opokabaner Human Life International-Pl

 

Licznik odwiedzin

baner KofC 15239 Tbg