tv-serbinow

Logowanie

Facebook

DSC_0080_320x213.jpg

Jest Godzina

Statystyki

stat4u

Msza Trydencka w Rozwadowie,sobota 19 pazdziernika 2013 roku o godz. 19.00

***Msza Trydencka w Rozwadowie,sobota 19 pazdziernika 2013 roku o godz. 19.00***

 

Co to jest Msza Trydencka?

"Msza trydencka" jest to Msza Święta w tradycyjnym (klasycznym) rycie rzymskim. Tradycyjny ryt (obrządek) rzymski powstał na drodze organicznego rozwoju od czasów apostolskich. Serce Mszy św. w tradycyjnym rycie rzymskim, które otacza Konsekrację - Kanon Rzymski - istniał już w postaci zbliżonej do obecnej w IV w., a nie podlegał właściwie żadnym zmianom od czasów Św. Grzegorza Wielkiego (VI w.).

Rzymski Ryt Najświętszej Ofiary Mszy - owoc wielowiekowego rozwoju - został zatwierdzony jako obowiązujący na zawsze przez Papieża św. Piusa V  w 1570 roku. Określenie "Msza trydencka", "ryt trydencki" pochodzi stąd, że Papież św. Pius V wprowadził jednolity obrzęd Mszy dla całego Kościoła rzymskiego na polecenie Soboru Trydenckiego (1545-1563).

mszatrydencka

Po 1570 kolejni papieże wprowadzali drobne poprawki do Mszału św. Piusa V. Polegały one na tworzeniu nowych świąt (n.p. święto Chrystusa Króla), reformie kalendarza kościelnego itp. Ostatnie poprawki przed Soborem Watykańskim II (1963-1965) wprowadził Jan XXIII w 1962 r. Właśnie edycją Mszału Rzymskiego z 1962 r. posługują się księża, którzy odprawiają Mszę w rycie trydenckim.

Inne określenia stosowane na Mszę Trydencką to: Msza według rytu św. Piusa V, Msza w klasycznym rycie rzymskim, Tradycyjna Msza Łacińska, itp.

Po Soborze Watykańskim II (1962-65) zaczęto wprowadzać liczne zmiany w liturgii rzymskiej. Ich efektem było między innymi gruntowne zreformowanie mszału. Nowa liturgia różni się od dotychczasowej między innymi innym porządkiem przebiegu liturgii oraz zmianą ustawienia kapłana - we mszy trydenckiej kapłan stoi przed ołtarzem, zwrócony twarzą – wraz z wiernymi – w kierunku ustawionego centralnie krzyża z wyobrażeniem Ukrzyżowanego (tzw. "duchowy wschód") i równocześnie przodem do tabernakulum z przechowywanymi tam Najświętszym Sakramentem.

Ołtarz przygotowany do sprawowania Mszy w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (mszy trydenckiej) jest przykryty 3 obrusami, znajduje się na nim 6 świec, krzyż pośrodku oraz tablice ołtarzowe.

Zapraszamy do kontaktu z nami również przez chat!

Polecamy

baner KofC Swiatbaner KofC Polskabaner KofC Diecezjalna

baner Parafia MBNPbaner Parafia ChKbaner KCPRbaner CaritasSandomierskibaner JezuUfamTobiebaner MarszZyciaRodzinybaner ObronyZyciabaner Jeden z nasbaner Gosc Niedzielny   baner Niedziela baner Opokabaner Human Life International-Pl

 

Licznik odwiedzin

baner KofC 15239 Tbg