tv-serbinow

Logowanie

Facebook

DSC_0069_213x320.jpg

Jest Godzina

Statystyki

stat4u

Papież Franciszek do Rycerzy Kolumba

***Papież Franciszek do Rycerzy Kolumba***

Papież Franciszek wyraził uznanie dla dzieł charytatywnych Rycerzy Kolumba i zachęcił ich do obrony świętości małżeństwa, godności życia ludzkiego, piękna i prawdy o ludzkiej płciowości oraz praw ludzi wierzących. Słowa te znajdujemy w przesłaniu skierowanym do obradującej w San Antonio w stanie Texsas 131 dorocznej konwencji tej największej organizacji laikatu katolickiego na świecie.
papież

W przesłaniu podpisanym w imieniu Ojca Świętego przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Tarcisio Bertone wyrażono uznanie dla realizowanych przez Rycerzy ideałów wiary i braterstwa, ich zaangażowania w misję Kościoła oraz wielu dzieł miłosierdzia i ewangelicznego świadectwa podejmowanych na szczeblu lokalnym. Zachęcono ich też do dalszego świadczenia wiary. "Świadom szczególnej odpowiedzialności wiernych świeckich za misję Kościoła, [Papież Franciszek] zachęca każdego Rycerza, każdą Radę, do dawania świadectwa prawdziwej naturze małżeństwa i rodziny, świętości i nienaruszalnej godności ludzkiego życia oraz piękna i prawdy o ludzkiej płciowości".

Czytamy dalej, iż w tym okresie gwałtownych przemian społecznych i kulturowych konieczne jest docenienie i obrona wielkiego dziedzictwa prawd moralnych nauczanych przez Ewangelię i potwierdzonych prawym rozumem, będących podstawą sprawiedliwego i dobrze zorganizowanego społeczeństwa.

W dokumencie wyrażono także uznanie dla jasnego publicznego świadectwa Rycerzy Kolumba w dziedzinie ochrony prawa i obowiązku wiernych do uczestniczenia w sposób odpowiedzialny, na podstawie swoich najgłębszych przekonań, w życiu społecznym.

Przesłanie zostało skierowane do ponad 2000 uczestników konwencji obradującej w San Antonio w dniach od 6-8 sierpnia. Bierze w niej udział ponad 100 biskupów, w tym 11 kardynałów. Jej hasło nawiązuje do homilii wygłoszonej przez papieża Franciszka 19 marca, podczas inauguracji jego pontyfikatu "Bądźcie stróżami Bożych darów".

Franciszek dziękuje Rycerzom Kolumba za ich świadectwo wiary i charytatywną pracę oraz zachęca do obrony świętości małżeństwa, godności życia, piękna prawdy o ludzkiej płciowości oraz praw wierzących.

Słowa te znajdujemy w liście, jaki kardynał sekretarz stanu wystosował w imieniu Ojca Świętego do uczestników dorocznej międzynarodowej konwencji tej największej organizacji laikatu katolickiego. Odbywa się ona w tych dniach w San Antonio w Teksasie z udziałem 2 tys. przedstawicieli z całego świata. Obradom towarzyszy hasło: „Chronić Boże dary”.

„W obecnym okresie gwałtownych przemian społecznych i kulturowych chronienie Bożych darów nie może pomijać potwierdzania i obrony wielkiego dziedzictwa moralnych prawd nauczanych przez Ewangelię i potwierdzonych rozumem, które służyły za podstawę sprawiedliwego i dobrze zorganizowanego społeczeństwa” – czytamy w dokumencie. Kard. Tarcisio Bertone podkreśla tę podstawową rolę katolickiego laikatu, którego misja w Kościele polega właśnie na kształtowaniu życia zbiorowego. Dotyczy to również prawa do publicznego wyznawania wiary i życia zgodnie z nią w przestrzeni społecznej.

(
źródło: http://www.deon.pl)

Zapraszamy do kontaktu z nami również przez chat!

Polecamy

baner KofC Swiatbaner KofC Polskabaner KofC Diecezjalna

baner Parafia MBNPbaner Parafia ChKbaner KCPRbaner CaritasSandomierskibaner JezuUfamTobiebaner MarszZyciaRodzinybaner ObronyZyciabaner Jeden z nasbaner Gosc Niedzielny   baner Niedziela baner Opokabaner Human Life International-Pl

 

Licznik odwiedzin

baner KofC 15239 Tbg