tv-serbinow

Logowanie

Facebook

DSC_0076_320x213.jpg

Jest Godzina

Statystyki

stat4u

Kronika

Kronika naszej Rady


M A J   2 0 0 9

     Po wielokrotnych wyjazdach do królewskiego miasta Krakowa i udziale w spotkaniach tamtejszych Rycerzy Kolumba, 23.05.2009 roku w szeregi polskiego Rycerstwa zostali włączeni pierwsi rycerze z parafii. Byli to: Janusz Czapla, Mirosław Sałek, ks. Michał Józefczyk - to pionierzy rycerzy w naszej parafii i diecezji. To Oni rozpoczęli działalność w parafii w maju roku 2009.

M A J   2 0 1 0

     6 maja 2010 roku w obecności bp. Krzysztofa Nitkiewicza katolicka organizacja Rycerzy Kolumba zainaugurowała działalność w diecezji sandomierskiej przyjmując do swojego grona 43 nowych członków. Dokonało się to w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, podczas obrzędu inicjacji na pierwszy stopień wtajemniczenia, którym jest miłosierdzie. Wzięło w nim udział ośmiu kapłanów, którzy będą pełnić funkcję kapelanów Rycerzy Kolumba. Kolejnym krokiem w działalności rycerstwa będzie utworzenie w najbliższym czasie na terenie diecezji sandomierskiej kilku Rad, które przygotują odpowiednie programy działania m.in. na rzecz obrony wartości chrześcijański (zwłaszcza wartości ludzkiego życia), wspierania rodzin, czy też działalności charytatywnej na rzecz braci i wspólnot parafialnych.  Tego dnia do grona Rycerzy Kolumba zostało włączonych 8 kolejnych braci z naszej parafii.

     Nasza wspólnota została przydzielona do Rady w Starachowicach o numerze 14023.

     Ostatnie dni maja przyniosły tragiczną w skutkach powódź, jaka nawiedziła naszą diecezję. J. E. Ks. Bp. Krzysztof Nitkiewicz zwrócił się z apelem do wszystkich wiernych diecezji sandomierskiej.
     Odpowiadając na apel Księdza Biskupa Rycerze Kolumba z naszej parafii na czele z bratem Rafałem Tracz zorganizowali zbiórkę ubrań dla powodzian. Za pośrednictwem brata Rafała przekazaliśmy rodzinom z terenów zalanych ubrania. Szczególną pomocą ogarnęliśmy rodzinę z Sandomierza – Nadbrzezie, której przekazaliśmy m.in. ubrania dla 2-letniej dziewczynki, fotelik samochodowy i inne potrzebne artykuły spożywcze i środki czystości. Innej rodzinie z Trześni przekazane zostały meble kuchenne, linoleum, dywan i inne rzeczy potrzebne do umeblowania mieszkania.
C Z E R W I E C   2 0 1 0
     12 czerwca 2010 roku, w wieku 59 lat , nagle i niespodziewanie odszedł od nas, na wieczną służbę u Pana, nasz brat - śp. Janusz Czapla. Janusz pełen życia, uśmiechnięty i zadowolony w piątek 11 czerwca poszedł do domu, by odpocząć po całodziennym posługiwaniu. Położył się spać… i został wezwany przez Pana.
     Uroczystości pogrzebowe rozpoczęte Mszą św. o godz. 1100 16 czerwca 2010 roku zgromadziły rzeszę ludzi, dla których Janusz był kimś bliskim, zostały zakończone złożeniem ciała do grobu na cmentarzu w Kielcach, skąd pochodził.    
     Śmierć przyszła niespodziewanie, Pan wezwał do siebie naszego kolegę redakcyjnego Janusza Czaplę. Janusz był pierwszym z tych, którzy tworzyli i przyczynili się do powołania naszego miesięcznika parafialnego.
     Janusz był zaangażowany w szereg inicjatyw i w powołanie kilku wspólnot istniejących przy parafii. To On był pierwszym „szefem” Wspólnoty Neokatechumenalnej, jaka tworzyła się w początkach parafii. To On współtworzył Bractwo Świętego Józefa działające w parafii. Janusz włożył również swoje siły i talenty przy tworzeniu Katolickiego Centrum Wolontariatu. To dzięki Jego współpracy z Ks. Proboszczem i Jego działaniom zaistniało Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe po ty, by utworzyć Katolicką Szkołę. I ostatnia jego iskierka działalności to stworzenie w parafii Wspólnoty Rycerzy Kolumba.     
      Jeszcze dzisiaj mam przed oczami Janusza maszerującego swoim wolnym, aczkolwiek zdecydowanym krokiem. Wspominając Go muszę stwierdzić, że brak mi będzie wspólnych dyskusji i naszych spotkań. Był człowiekiem miłym, sympatycznym i pełnym planów. Dla Niego wykonanie jakichkolwiek czynności i podjęcie się jakichkolwiek zadań przynoszących dobre owoce nie było czymś niemożliwym. Zawsze chętny do pomocy stawał na pełni zadania. Choć odszedł od nas tak wcześnie i niespodziewanie zawsze pozostanie w naszej pamięci.
LIPIEC 2010
     18 lipca 2010 roku bracia rycerze zgromadzili się, aby wspólnie uczestniczyć w Eucharystii, po której odbyło się pierwsze spotkanie naszej wspólnoty. Podczas spotkania za patrona naszej wspólnoty wybrany został Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, którego dzień święceń kapłańskich (28 maja 1972 r.) stał się dniem spotkań naszej wspólnoty. Odtąd 28 dzień każdego miesiąca staje się dniem naszych wspólnych spotkań.
     28 lipca 2010 roku bracia rycerze zgromadzili się, aby wspólnie z kandydatami na Rycerzy Kolumba uczestniczyć w wieczerniku przy Stole Pańskim.
SIERPIEŃ 2010
     28 sierpnia 2010 roku bracia rycerze zgromadzili się, aby wspólnie z kandydatami na Rycerzy Kolumba uczestniczyć w wieczerniku przy Stole Pańskim.
WRZESIEŃ 2010
     6 września 2010 roku wspólnota Rycerzy Kolumba działająca przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu została powiększona o 9 nowych rycerzy.

     28 września 2010 roku to dzień naszej comiesięcznej modlitwy i wspólnotowego spotkania. Jednak nasze spotkanie powiązane było z udziałem w modlitwie w intencji zmarłego kapłana, ks. Tadeusza Robótki.
śp. ks. Tadeusz Robótka
     Dwie diecezje: sandomierska i przemyska, pożegnały ks. kanonika Tadeusza Robótkę, zmarłego 25 września 2010 roku kapłana, który od przeszło 9 lat przebywał na emeryturze w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu żegnali biskupi, księża, siostry zakonne, rodzina oraz rzesze parafian. 
     Ks. Tadeusz Robótka urodził się 31 sierpnia 1930 roku w Miechocinie. W latach 1944 - 1950 uczęszczał do Gimnazjum w Tarnobrzegu. Po latach formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (1950-1956) przyjął święcenia kapłańskiej w Przemyślu w dniu 10 maja 1956 roku z rąk Księdza Biskupa Franciszka Bardy. Pierwsze dwa lata swej posługi kapłańskiej spędził w parafii Sławęcin, a następnie przez 11 lat związany był z parafią w Strzyżowie. Od 1969 roku aż do emerytury w roku 2001 pracował w parafii Moszczany, gdzie przez ostatnie 25 lat był proboszczem.
     Uroczystości żałobne rozpoczęły się 28 września br. nieszporami żałobnymi w dolnym kościele, gdzie na katafalku złożone były szczątki doczesne kapłana. Następnie trumna z ciałem Księdza Kanonika została przeniesiona do górnego kościoła, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji zmarłego. Modlitwom przy trumnie i Mszy św. przewodniczył Ks. Bp. Edward Frankowski. Podczas Eucharystii homilię wygłosił ks. Józef Rząsa , który pochodził z parafii w której Ks. Robótka przez 25 lat był proboszczem. Kaznodzieja przybliżył zgromadzonym wiernym postać zmarłego kapłana. W końcowej części homilii kaznodzieja zwrócił się w stronę trumny, z podziękowaniami skierowanymi do osoby zmarłego mówiąc: „Dziękuję za Twoją punktualność i za Twoją wielką miłość do Matki Bożej.” Po skończonej Eucharystii wierni mogli czuwać w przy trumnie do godz. 22.00.
     29 września gdy dzwony kościelne zabrzmiały na „Anioł Pański” rozpoczęła się centralna uroczystość pogrzebowa. Mszę Świętą żałobną sprawowali ks. bp Adam Szal – biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej, gdzie przez 45 lat pracował zmarły kapłan i ks. bp Edward Frankowski. W koncelebrze wzięło udział przeszło 50 kapłanów z dwóch diecezji przybyłych, aby towarzyszyć w ostatniej drodze Ks. Tadeuszowi. W uroczystościach brało również udział ponad 20 sióstr zakonnych, przedstawiciele miejscowych wiernych i przybyli na tę okoliczność parafianie z ostatniego miejsca posługiwania jako proboszcza ks. Tadeusza z Moszczan. Homilię w czasie tej smutnej uroczystości wygłosił kolega kursowy zmarłego kanonika, ks. prałat Zygmunt Wawrzyszko, który przypomniał zasługi śp. ks. Tadeusza Robótki oraz jego trud włożony w budowę Chrystusowego Kościoła na ziemi. Mówiąc o zmarłym, ks. Wawrzyszko powiedział: „Zmarły ksiądz był skromny, cichutki, zawsze uśmiechnięty i wbrew wszelkim przeciwnościom, bardzo solidny w swoim posługiwaniu. Wszystko go cieszyło i nie przeżywał trudności. Prymicyjna gorliwość nie opuściła go do ostatnich chwil jego życia. Niech więc Dobry Pasterz powie: "Pójdź, sługo dobry i wierny, przyjmij koronę tobie przygotowaną. Wejdź do radości twojego Pana."
     Na zakończenie uroczystości pogrzebowych odbyło się odprowadzenie ciała do grobowca na cmentarzu miechocińskim. Ciało ks. kanonika spoczęło w grobie, na cmentarzu, którym spoczywają rodzice i brat. 
      Ksiądz Robótka był zawsze uśmiechnięty i serdeczny dla wszystkich nasz udział w pogrzebie był znakiem oddania Bogu hołdu za życie tego kapłana.
MARZEC 2011
     6 marca 2011 roku o godz. 16.30 zebrali się kandydaci do wstąpienia w szeregi Rycerzy Kolumba przy parafii. O 17.20 rozpoczął się obrzęd włączenia i zaprzysiężenia nowych braci. Po tym uroczystym akcie w salce parafialnej odbyło się spotkanie, podczas którego delegat rejonowy podjął decyzję o utworzeniu Rady Rycerzy Kolumba przy parafii MBNP w Tarnobrzegu. Dokonano wyboru Wielkiego Rycerza, którym został Rafał Tracz i Zastępcy Wielkiego Rycerza, którym został Krzysztof Zuba. 
MAJ 2011
     10 maja 2011 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach bracia z naszej rady zostali wtajemniczeni na II stopień naszego zakonu. 

Zapraszamy do kontaktu z nami również przez chat!

Polecamy

baner KofC Swiatbaner KofC Polskabaner KofC Diecezjalna

baner Parafia MBNPbaner Parafia ChKbaner KCPRbaner CaritasSandomierskibaner JezuUfamTobiebaner MarszZyciaRodzinybaner ObronyZyciabaner Jeden z nasbaner Gosc Niedzielny   baner Niedziela baner Opokabaner Human Life International-Pl

 

Licznik odwiedzin

baner KofC 15239 Tbg